ครม.เห็นชอบตั้งคณะกรรมการแห่งชาติฯ ปลอดสินค้าประมงผิดกฎหมาย

ครม.เห็นชอบตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการประมงปลอดจากสัตว์น้ำ และสินค้าประมงผิดกฎหมายฯ หวังยกระดับการทำประมงไทยเชื่อมต่างประเทศ

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมร่วมลงทุนระหว่างรัฐ และเอกชน หรือ PPP ฉบับใหม่ เพื่อปรับปรุงกฎหมายเดิม ให้มีความเป็นสากลยิ่งขึ้น และส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ และเอกชน ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างกระชับ พร้อมกำหนดการปันผลระหว่างรัฐและเอกชนอย่างชัดเจน โปร่งใส

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ที่ประชุม ครม.เห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการประมงปลอดจากสัตว์น้ำและสินค้าประมงจากการทำประมงแบบผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และการควบคุม โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมีอธิบดีกรมประมง เป็นรองประธาน ตามแนวทางพัฒนาการประมงไทย ให้ปลอดจากเรื่องการทำประมงผิดกฎหมาย หรือไอยูยู เพื่อดูแลให้ประเทศไทยปลอดสัตว์น้ำและสินค้าประมงที่ผิดกฎหมาย

“โดยจะต้องมีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติให้เรือประมงไทย เมื่อนำสัตว์น้ำที่จับมาได้จะต้องแจ้งต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง หรือศูนย์ปีโป้ ส่วนการนำสัตว์น้ำและสินค้าจากต่างประเทศ เจ้าของท่าเรือจะต้องกำหนดหลักเกณฑ์ให้เจ้าของเรือปฏิบัติอย่างถูกต้อง รวมถึงจะต้องมีแผนงานรับรองการจับสัตว์น้ำของไทย เพื่อเป็นกติกาให้เรือต่างประเทศที่จะมาเทียบท่าไทย ต้องปฏิบัติตามกฎนี้ ซึ่งนายกรัฐมนตรี ประกาศเตรียมยกระดับการทำประมงไทย ให้ก้าวไปอีกระดับ เพื่อเชื่อมโยงต่างประเทศ ที่จะนำสินค้ามาขึ้นท่าที่ไทย จึงจะต้องมีการออกใบรับรองให้กับทุกประเทศ ด้วยการส่งให้ WTO พิจารณาก่อน.-สำนักข่าวไทย